slide2

Wij denken met u mee

Specialisten op het gebied van administratie, belastingen, financiële planning, salarissen en bedrijfseconomische adviezen.

slide3

Wij denken met u mee

Specialisten op het gebied van administratie, belastingen, financiële planning, salarissen en bedrijfseconomische adviezen.

slide3

Wij denken met u mee

Specialisten op het gebied van administratie, belastingen, financiële planning, salarissen en bedrijfseconomische adviezen.

slide3

Wij denken met u mee

Specialisten op het gebied van administratie, belastingen, financiële planning, salarissen en bedrijfseconomische adviezen.

slide3

Wij denken met u mee

Specialisten op het gebied van administratie, belastingen, financiële planning, salarissen en bedrijfseconomische adviezen.

Start met de voorbereidingen voor de werkkostenregeling

Start met de voorbereidingen voor de werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2015 valt iedereen onder de werkkostenregeling.

Tot en met 2014 geldt een overgangsregeling. In die periode heeft u jaarlijks de keuze om te vergoeden en verstrekken op basis van de huidige wettelijke regels of op basis van de nieuwe werkkostenregeling. In 2015 zal vervolgens alleen nog de werkkostenregeling gaan gelden. Oorspronkelijk zou dat 1 januari 2014 zijn, maar er is besloten deze overgangsperiode met een jaar te verlengen. De staatssecretaris van Financiën wil nog een aantal verbeteringen aanbrengen:

Voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur gaat het noodzakelijkheidscriterium gelden. Dat betekent overigens niet dat ze altijd belastingvrij zijn. De werknemer moet de apparatuur en dergelijke wel nodig hebben en gebruiken voor zijn werk;

De oude belastingvrije regeling voor korting op producten uit het eigen bedrijf wordt weer ingevoerd onder de WKR;

Een aantal werkplek gerelateerde zaken die nu alleen belastingvrij zijn als ze ter beschikking worden gesteld, worden ook (weer) belastingvrij als ze worden vergoed of verstrekt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan werkkleding en arbogerelateerde zaken;

 De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%;

 Met ingang van 2015 hoeft er pas na het kalenderjaar een afrekening plaats te vinden bij overschrijding van de vrije ruimte;

Er komt een regeling voor de toepassing van de WKR binnen concernverband.

 

Wij adviseren u om nu met de voorbereidingen te starten. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen.

Meer informatie

Benieuwd naar wat Koopmans & De Rooij voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op of bel voor een afspraak.
Direct contact opnemen

Error!

Foutmelding ophalen....